A BPR Europe gazdasági tanácsadóként partner a vagyonkezeléstől a humánpolitikai feladatok ellátásáig.  Vállalkozunk üzleti tárgyalások szervezésére, vezetésére, továbbá lobby feladatokat is ellátunk megbízónk szakemberével közösen. Tapasztalatainkat tréning keretei között is szívesen átadjuk. Legfontosabb tevékenységünk nemzetközi stratégiai partnereinkkel együtt végzett komplex cégközvetítő, értékelő és értékesítő tevékenység.

Tevékenységünk tételesen:

 • elsősorban magyarországi társaságok értékesítése, befektető partnerek keresése és közvetítése,
 • finanszírozás szervezés és pénzügyi tanácsadás, projektmenedzsment és üzleti tervek készítése,
 • portfolió – és vagyonkezelés, cégátvilágítás, vagyonértékelés és kontrolling,
 • szervezési és vezetési tanácsadás, humánpolitikai tanácsadás, menedzsmentoktatás, szervezetfejlesztési tréningek szervezése és vezetése,
 • hazai és nemzetközi szakmai konzultációk, műhelyprogramok és rendezvények szervezése, partnerszervezés, match making szolgáltatás, üzleti kapcsolatok szervezése,
 • lobby tanácsadás, hazai és nemzetközi lobby tevékenység végzése, társadalmi képviseleti tevékenység Magyarországon és külföldön,
 • szabadalmak és know-how –k  nemzetközi és hazai értékesítése, teljes körű menedzselése, továbbá technológia transzfer nemzetközi kereskedelme és ahhoz  kacsolódó vállalkozások szervezése

As an economic consultant, BPR Europe is a partner from asset management to the performance of human policy tasks. We undertake the organization and management of business negotiations, and we also carry out lobbying tasks together with our client’s specialist. We are happy to share our experience within the framework of training. Our most important activity is complex company brokerage, evaluation and sales activities carried out together with our international strategic partners.

Our activity in terms of:

 • selling primarily Hungarian companies, searching for and mediating investment partners,
 • financing organization and financial consulting, project management and preparation of business plans,
 • Portfolio and asset management, company due diligence, asset valuation and controlling,
 • Organizational and management consulting, human policy consulting, management education, organization and management of organizational development trainings,
 • Organization of domestic and international professional consultations, workshop programs and events, organization of partners, match making service, organization of business relations,
 • lobby consulting, domestic and international lobby activities, social representation activities in Hungary and abroad,
 • International and domestic sales and full management of

Patents and know-how, as well as international trade in technology transfer and the organization of related businesses