A BPR Europe 1992. évi alapítása óta foglalkozik szabadalmak, know-how hasznosításával és teljes technológia transzfer portfolióval rendelkezik. Ez irányú tevékenysége mára elsősorban a zöld energiák és a fenntartható fejlődést elősegítő technológiák, innovációk területére korlátozódik és magyarországi fejlesztések hazai és külpiaci megvalósítását, széleskörű elterjesztését célozza közvetlen értékesítéssel, vagy célirányos vállalkozások szervezésével.  

Az értékesíthető szabadalmakhoz kapcsolódó know-how dokumentáció felülvizsgálata, akár elkészítése is része a vállalkozásunknak, különösen akkor, ha az értékesítés azt megkívánja, és a tulajdonos még nem rendelkezik ilyen komplett dokumentációval. Legfontosabb feladatunk azonban az értékesítés és az ezzel kapcsolatos marketing és közvetítő tevékenység.

Mindezek mellett folyamatosan nyitottak vagyunk azon szabadalmak és technológiák képviseletére, amelyek piacképesek és megfelelnek a fenntartható fejlődés követelményeinek. 

A társaság legfontosabb technológia újdonsága egy magyar szabadalom alapján készül szélgenerátor, amelynek jelenleg egy prototípusa működik Magyarország területén.

Since its foundation in 1992, BPR Europe has been dealing with the utilization of patents and know-how and has a complete technology transfer portfolio. Its activities in this direction are now primarily limited to the field of green energies and technologies and innovations promoting sustainable development, and it aims at the implementation and wide distribution of Hungarian developments in the domestic and foreign markets through direct sales or the organization of purpose-oriented enterprises.

Reviewing and even preparing the know-how documentation related to saleable patents is part of our business, especially if the sale requires it and the owners do not yet have such complete documentation. However, our most important task is sales and related marketing and mediation activities.

In addition to all this, we are constantly open to representing patents and technologies that are marketable and meet the requirements of sustainable development.

The company’s most important technological innovation is a wind generator based on a Hungarian patent, a prototype of which is currently operating in Hungary.